Bục thuyết trình HNS02

Chi tiết

- Kích thước: 780 x 580 x 1100 mm
- Chất liệu: Gỗ Công nghiệp nhập khẩu từ Malaysia, Sơn phủ Công nghệ Đài Loan
- Sử dụng làm bục đứng thuyết trình, phát biểu hội nghị, phòng họp

Sản phẩm liên quan
Bục tượng Bác H-NS03

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ sắt 03 cánh lệch H-TS03L

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ đứng 03 cánh mở H-TS03K

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ săt 06 cánh đều H-TS04

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện (H-TV14)

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện đơn (H-TVS9)

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện kép (H-TVS10)

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-PX602UL-BKG

Chất liệu:

Màu sắc: