Thông báo chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

Cỡ chữ
Bản in

THÔNG BÁO

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền
   Kính gửi:  Quí cổ đông Công ty

Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học HưngYên xin trân trọng thông báo đến Quí cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2023bằng tiền như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty CP phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên

2. Trụ sở chính: 601Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại:0221.3863862

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổphiếu

4. Loại cổ phiếu: Cổphiếu phổ thông

5. Ngày chốt danh sách trả: 31/12/2023

6. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (1 cổ phần được nhận 1000đồng)

- Ngày chi trả: 12/05/2024

Địa điểm thực hiện chi trả : Người sở hữu làm thủ tục  nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên, số 601 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo,thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Người sở hữu đến làm thủ tục vào các ngày làm việc trong tuần, xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc thẻ căn cước.

Lưuý: Cổ đông nếu ủy quyền cho người khác nhận cổ tức phải có Giấy ủy quyền hoặcxác nhận của Xã/Phường kèm theo CMND/Thẻ căn cước của người ủy quyền côngchứng, CMND/Thẻ căn cước của Người được ủy quyền.

* Mọithắc mắc Quý cổ đông xin liên hệ:

Công ty Cổ phần phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên

Địachỉ: 601 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

 Điện thoại: 0221.3863892; 0389040335