Giá thư viện (H-TV14)

Chi tiết
- Kích thước: 2000 x 450 x 2000 mm
- Chất liệu: Khung bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt bằng gỗ
- Quy cách: 07 đợt, 06 tầng.

- Sử dụng làm giá đựng sách và thiết bị trong thư viện hoặc phòng chức năng

Sản phẩm liên quan
Giá thư viện đơn (H-TVS9)

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện kép (H-TVS10)

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-PX602UL-BKG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-VE282G

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-VE303G

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-M403HG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC331XG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC371XG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC421XG

Chất liệu:

Màu sắc: