Bục tượng Bác H-NS03

Chi tiết

- Kích thước: 670 x 500 x 1300 mm
- Chất liệu: Gỗ Công nghiệp nhập khẩu từ Malaysia, Sơn phủ Công nghệ Đài Loan

- Sử dụng để đặt tược Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sản phẩm liên quan
Tủ sắt 03 cánh lệch H-TS03L

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ đứng 03 cánh mở H-TS03K

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ săt 06 cánh đều H-TS04

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện (H-TV14)

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện đơn (H-TVS9)

Chất liệu:

Màu sắc:

Giá thư viện kép (H-TVS10)

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-PX602UL-BKG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-VE282G

Chất liệu:

Màu sắc: