Giá thư viện đơn (H-TVS9)

Chi tiết
- Kích thước: 1080 x 400 x2000 mm
- Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng
- Quy cách: 06 đợt, 05 tầng (Đơn) 

- Sử dụng làm giá đựng sách và thiết bị trong thư viện hoặc phòng chức năng

Sản phẩm liên quan
Giá thư viện kép (H-TVS10)

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-PX602UL-BKG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu NEC NP-VE282G

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-VE303G

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-M403HG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC331XG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC371XG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC421XG

Chất liệu:

Màu sắc:

Máy chiếu đa năng NEC NP-MC301XG

Chất liệu:

Màu sắc: