Mô hình trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất

Chất liệu:

Màu sắc:

Kính hiển vi

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình thằn lằn

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình tổng hợp Protein

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình con heo

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình con tôm

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình chim bồ câu

Chất liệu:

Màu sắc:

Mô hình cấu tạo tai người

Chất liệu:

Màu sắc: