Bộ SGK lớp 8

Tên tác giả: Nhiều tác giả

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang:

Tình trạng: Còn hàng

Vật lý 8

Tên tác giả: Vũ Quang

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 104

Tình trạng: Còn hàng

Toán 8 tập 1

Tên tác giả: Phan Đức Chính

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 136

Tình trạng: Còn hàng

Toán 8 tập 2

Tên tác giả: Phan Đức Chính

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 132

Tình trạng: Còn hàng

Tiếng anh 8

Tên tác giả: Nguyễn Văn Lợi

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 164

Tình trạng: Còn hàng

Sinh học 8

Tên tác giả: Nguyễn Quang Vinh

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 212

Tình trạng: Còn hàng

Ngữ văn 8 tập 2

Tên tác giả: Nguyễn Khắc Phi

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 160

Tình trạng: Còn hàng

Ngữ văn 8 tập 1

Tên tác giả: Nguyễn Khắc Phi

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 176

Tình trạng: Còn hàng

12