Bàn giao ban HBS-06B

Bàn họp giao ban

Chi tiết

- Kích thước: 2400 x 1200 x 750 mm
- Gỗ Công nghiệp nhập khẩu từ Malaysia, Sơn phủ Công nghệ Đài Loan
- Sử dụng làm bàn họp giao ban

Sản phẩm liên quan
Bàn hội đồng MBH-28

Chất liệu:

Màu sắc:

Bàn hội đồng MBH-18L

Chất liệu:

Màu sắc:

Bàn hội đồng HBS-01

Chất liệu:

Màu sắc:

Bục thuyết trình HNS02

Chất liệu:

Màu sắc:

Bục tượng Bác H-NS03

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ sắt 03 cánh lệch H-TS03L

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ đứng 03 cánh mở H-TS03K

Chất liệu:

Màu sắc:

Tủ săt 06 cánh đều H-TS04

Chất liệu:

Màu sắc: