Ngữ văn 12 tập 1 ( Nâng cao )

Tên tác giả: Trần Đình Sử

Giá bìa:

Giá bán:

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 256

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Sách được bán tại các hiệu sách nhân dân trên toàn tỉnh Hưng Yên
Sản phẩm liên quan
Ngữ văn 12 tập 2 ( Nâng cao )

Tên tác giả: Trần Đình Sử

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 224

Tình trạng: Còn hàng

Sinh học 12 ( Nâng cao )

Tên tác giả: Vũ Văn Vụ

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 280

Tình trạng: Còn hàng

Tiếng anh 12 ( Nâng cao )

Tên tác giả: Tứ Anh

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 240

Tình trạng: Còn hàng

Vật lí 12 ( Nâng cao )

Tên tác giả: Nguyễn Thế Khôi

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 328

Tình trạng: Còn hàng

Địa lí 12 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Lê Thông

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 208

Tình trạng: Còn hàng

Giải tích 12 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Trần Văn Hạo

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 160

Tình trạng: Còn hàng

Hình học 12 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Trần Văn Hạo

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 112

Tình trạng: Hết hàng

Ngữ văn 12 tập 1 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Phan Trọng Luận

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 224

Tình trạng: Còn hàng

Ngữ văn 12 tập 2 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Phan Trọng Luận

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 216

Tình trạng: Còn hàng