Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Cỡ chữ
Bản in
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2019, Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hưng Yên thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách Đại hội cổ đông như sau:
+ Ngày chốt danh sách: 08/04/2019
+ Thời gian đại hội: Dự kiến cuối tháng 04/2019
+ Địa điểm: Văn phòng Công ty (số 601 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, thành phố Hưng Yên)
Trân trọng thông báo./.