Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Cỡ chữ
Bản in
Giấy mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, đính kèm các nội dung (mẫu giấy ủy quyền, xác nhận, chương trình, các báo cáo, nội dung xin ý kiến Đại hội), tải về tại đây