Các trang thiết bị được trang bị cho một phòng học cấp Tiểu học

Phòng học cho học sinh tiểu học gồm các trang thiết bị như: Bảng, tủ tài liệu, bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh và các trang thiết bị khác phục vụ dạy và học

Sản phẩm liên quan
Còi nhựa thể thao

Chất liệu:

Màu sắc:

Đồng hồ bấm giây

Chất liệu:

Màu sắc:

Quả bóng rổ

Chất liệu:

Màu sắc:

Cột bóng rổ

Chất liệu:

Màu sắc:

Quả địa cầu

Chất liệu:

Màu sắc:

Thanh phách

Chất liệu:

Màu sắc:

Song loan

Chất liệu:

Màu sắc: