Vật lí 11 ( Nâng cao )

Tên tác giả: Nguyễn Thế Khôi

Giá bìa:

Giá bán:

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 296

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Sách được bán tại các hiệu sách nhân dân trên toàn tỉnh Hưng Yên
Sản phẩm liên quan
Đại số và giải tích 11 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Trần Văn Hạo

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 192

Tình trạng: Còn hàng

Địa lí 11 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Lê Thông

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 116

Tình trạng: Còn hàng

Công nghệ 11

Tên tác giả: Nguyễn Văn Khôi

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 164

Tình trạng: Còn hàng

Giáo dục công dân 11

Tên tác giả: Mai Văn Bính

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 120

Tình trạng: Còn hàng

Giáo dục quốc phòng - an ninh 11

Tên tác giả: Đặng Đức Thắng

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 120

Tình trạng: Còn hàng

Hình học 11

Tên tác giả: Trần Văn Hạo

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 136

Tình trạng: Còn hàng

Hóa học 11 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Nguyễn Xuân Trường

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 220

Tình trạng: Còn hàng

Lịch sử 11 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Phan Ngọc Liên

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 156

Tình trạng: Còn hàng

Ngư văn 11 tập 1 ( Cơ bản )

Tên tác giả: Phan Trọng Luận

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 216

Tình trạng: Còn hàng