Kỹ thuật 5

Tên tác giả: Đoàn Chi

Giá bìa:

Giá bán:

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 64

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Sản phẩm được bán tại các hiệu sách nhân dân trên toàn tỉnh Hưng Yên
Sản phẩm liên quan
Mỹ thuật 5

Tên tác giả: Nguyễn Quốc Toản

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 108

Tình trạng: Còn hàng

Âm nhạc 5

Tên tác giả: Hoàng Long

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 64

Tình trạng: Còn hàng

Lịch sử và địa lý 5

Tên tác giả: Nguyễn Anh Dũng

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 132

Tình trạng: Còn hàng

Tiếng việt 5 tập 2

Tên tác giả: Nguyễn Minh Thuyết

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 172

Tình trạng: Còn hàng

Toán 5

Tên tác giả: Đỗ Đình Hoan , Nguyễn Áng

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 184

Tình trạng: Còn hàng

Kĩ thuật 4

Tên tác giả: Đoàn Chi

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 64

Tình trạng: Còn hàng

Mĩ thuật 4

Tên tác giả: Nguyễn Quốc Toản

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 84

Tình trạng: Còn hàng

Âm nhạc 4

Tên tác giả: Hoàng Long

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 56

Tình trạng: Còn hàng

Lịch sử và địa lý 4

Tên tác giả: Nguyễn Anh Dũng

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 160

Tình trạng: Còn hàng