Công nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Tên tác giả: Nguyễn Minh Đường

Giá bìa:

Giá bán:

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 72

Tình trạng: Còn hàng

Chi tiết
Sách được bán tại các hiệu sách nhân dân trên toàn tỉnh Hưng Yên
Sản phẩm liên quan
Giáo Dục Công Dân 9

Tên tác giả: Hà Nhật Thăng , Lưu Thu Thủy

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB:

Số trang: 68

Tình trạng: Còn hàng

Địa lí 9

Tên tác giả: Nguyễn Dược , Phí Công Việt

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 156

Tình trạng: Còn hàng

Ngữ văn 9 tập 1

Tên tác giả: Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 240

Tình trạng: Còn hàng

Công nghệ 9 - Nấu ăn

Tên tác giả: Nguyễn Minh Đường

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 80

Tình trạng: Còn hàng

Hóa học 9

Tên tác giả: Lê Xuân Trọng, Ngô Văn Vụ

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 176

Tình trạng: Còn hàng

Vật lí 9

Tên tác giả: Nguyễn Đức Thâm

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 168

Tình trạng: Còn hàng

Toán 9 tập 2

Tên tác giả: Tôn Thân , Phan Đức Chính

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 136

Tình trạng: Còn hàng

Vật lý 8

Tên tác giả: Vũ Quang

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 104

Tình trạng: Còn hàng

Toán 8 tập 2

Tên tác giả: Phan Đức Chính

Giá bìa: VNĐ

Giá bán: VNĐ

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang: 132

Tình trạng: Còn hàng