Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Cỡ chữ
Bản in
Công ty Phát hành sách và Thiết bị Trường học Hưng yên được thành lập theo quyết định số: 1032/QĐ-UB ngày 8/8/1997 của UBND tỉnh trên cơ sở tiếp nhận tổ chức cán bộ được UBND tỉnh Hải Hưng bàn giao từ Công ty Phát hành sách – VHP thuộc Sở Văn hoá Thông tin và Công ty Sách – TBTH thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Hưng, với 25 đồng chí cán bộ nhân viên thuộc Công ty Phát hành sách – VHP và 6 đồng chí thuộc Công ty Sách – TBTH.

Tổng số vốn bàn giao tại thời điểm được thành lập là: 682.988.136 đồng trong đó vốn cố định : 289.038.698 đồng, vốn lưu động chủ yếu là lượng sach giáo khoa cũ, sách tham khảo cũ, được bàn giao từ công ty sách – thiết bị trường học Hải Hưng về.

Khi mới thành lập, công ty chưa có trụ sở và phải mượn trụ sở tại trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên, sau đó phải thuê của Công ty hoa quả việc kinh doanh và sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Công ty gặp nhiều khó khăn.

Từ năm 2000 được sự quan tâm của UBND tỉnh Công ty được thuê 1500 m2 đặt tại Phường Hiến Nam, thị xã Hưng Yên để xây trụ Sở văn phòng công ty. Bằng sự nỗ lực của tập thể, cán bộ công nhân viên khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, tiết kiệm chi tiêu và được sự hỗ trợ của UBND tỉnh trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, công ty từng bước xây dựng được trụ sở văn phòng kiên cố cao tầng, xây dựng nhà kho, nhà xe, mua sắm phương tiện hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động và kinh doanh của công ty.

Giai đoạn Công ty còn là Doanh nghiệp Nhà Nước từ 1997 đến 2005

Về nhiệm vụ: Công ty mới thành lập và là doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý, Công ty được UBND tỉnh và cơ quan chủ quản Sở Giáo dục – Đào tạo giao nhiệm vụ cung ứng sách giáo khoa, sách tham khảo-thiết bị trường học phục vụ các trường học trong tỉnh, xây dựng tủ sách, thư viện, phòng thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập trong nhà trường. Ngoài ra, nhiệm vụ kinh doanh sách – văn hóa phẩm phục vụ cán bộ, nhân dân góp phần nâng cao dân trí thông qua hệ thống cửa hàng hiệu sách nhân dân các huyện, thị xã. Hai nhiệm vụ nêu trên là sự tổng hợp từ chức năng và nhiệm vụ của hai công ty cũ.

Về cơ sở vật chất:

Bằng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, bằng tiết kiệm chi phí và tranh thủ sự hỗ trợ của UBND tỉnh (Xin tỉnh cấp lại phần nộp vượt kế hoạch ngân sách tỉnh giao), bằng phương châm kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm để phát triển cơ sở vật chất của công ty và tại cửa hàng hiệu sách nhân dân các huyện, thị xã. Nên từ chỗ nhận bàn giao từ Hải Hưng về có trên 6 trăm triệu đồng qua 8 năm (đến 2005 trước khi cổ phần hoá) nguồn vốn của Công ty sở hữu đã tăng lên (trên 2 tỷ Việt Nam đồng) Công ty xây được trụ sở làm việc khang trang, có kho tàng, có phương tiện hoạt động, công ty đã đầu tư xây dựng mới được hiệu sách nhân dân huyện Khoái Châu, cải tạo nâng cấp HSND huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, Yên Mỹ, xin thêm đất tại Phố nối để phát triển cơ sở hai và cửa hàng bán lẻ.

Mạng lưới của công ty ngoài trụ sở chính tại đường Hải Thượng Lãn Ông, công ty còn có cửa hàng hiệu sách tại Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ (hai cửa hàng), Phù Cừ, thị xã Hưng Yên, Yên Mỹ với 14 Đ/c trực tiếp tham gia phục vụ.

Vể hoạt động kinh doanh:

Bám sát nhiệm vụ của tỉnh, của Sở giáo dục, Sở văn hoá thông tin giao, đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty năng động, chủ động trong kế hoạch và phương án kinh doanh nên liên tục đáp ứng, đầy đủ và kịp thời sách giáo khoa, sách giảng dạy, thiết bị trường học cho nhà trường.

Công ty cùng lúc duy trì hai phương thức kinh doanh tập trung tại văn phòng và tăng cường công tác khoán quản tại HSND các huyện thị, Công ty biết phát huy thế mạnh của các lực lượng phòng giáo dục, trường học, cửa hàng bán lẻ. Nên một mặt phát hành thông qua hệ thống phòng giáo dục và các trường hướng dẫn phục vụ trực tiếp tới các trường học mặt khác giao khoán và tăng cường quản lý kế hoạch và hiệu quả tới các đồng chí cán bộ HSND (lực lượng bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng) chính vì vậy đã phát huy được vai trò năng động, sáng tạo của các đồng chí ở cửa hàng và cũng là huy động được tiềm năng tài chính sẵn có và tận dụng được lực lượng lao động của cửa hàng HSND.

 Hoạt động kinh doanh của Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, của ngành giao cả về doanh số, lợi nhuận, nộp ngân sách, đời sống của cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện.  

Giai đoạn Công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ 01/09/2005 đến nay

Thực hiện quyết định 487/QĐ-UBND ngày 17/3/2005 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt lại phương án cổ phần hoá Công ty Phát hành sách TBTH Hưng Yên.

Sau khi hoàn thành các bước kiểm kê đánh giá tài sản doanh nghiệp Công ty trình phương án cổ phần hoá doanh nghiệp với giá trị vốn sở hữu 2.060 triệu đồng trong đó nhà nước sở hữu 47%, vốn các cổ đông là 53%.

Ngày 30/6/2005 Đại hội cổ đông thành lập thông qua điều lệ Công ty, thông qua phương án kinh doanh, phục vụ, bầu HĐQT, BKS khoá I. Với 3 đồng chí trong HĐQT khoá đầu đều kiêm nhiệm công tác quản lý, Công ty nhanh chóng sắp xếp công tác tổ chức, giải quyết lao động dôi dư, phát động phong trào thi đua tích cực, mỗi cán bộ nhân viên vừa là chủ, vừa là người lao động tích cực đóng góp cho thành công của Công ty (100% người lao động tham gia mua cổ phần).

Hoạt động của Công ty có sự chuyển biến rõ nét, năng suất lao động và hiệu quả công việc cao hơn.

Bốn tháng cuối năm 2005, cổ tức trả cho các cổ đông là: 13,2%/năm.


 - Năm 2006: Doanh số (doanh thu thuần) là 12.394 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 219 triệu đồng, lương bình quân của cán bộ nhân viên trên 2 triệu đồng, cổ tức trả cho cổ đông là 11,5%/năm.

- Năm 2007: Doanh số (doanh thu thuần) 14.238 triệu đồng, nộp ngân sách 162 triệu đồng, lương bình quân 2,3 triệu đồng, cổ tức 11,5%/năm.

- Năm 2008: Doanh thu thuần 22.587 triệu đồng, nộp ngân sách trên 730 triệu đồng, lương bình quân 3 triệu đồng, cổ tức 12%/năm.

Các phong trào hoạt dộng của Công ty đi vào nề nếp và có chiều sâu, hệ thống của hàng được tập trung cải tạo nâng cấp,mở rộng đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong thời kỳ mới.

          + Đã có cải tạo Hiệu sách nhân dân Ân Thi

          + Xây mới Hiệu sách huyện Phù Cừ

          + Xây mới siêu thị sách sách huyện Tiên Lữ trên nền đất của HSND.

Tháng 12/2007 trước đòi hỏi mới của xu thế hội nhập và phát triển. Đại hội cổ đông bất thường Công ty đã tiến hành Đại hội xin tăng vốn điều lệ từ  2.060 triệu đồng lên 15 tỷ đồng để đáp ứng yêu cầu kinh doanh và mở rộng hoạt động thực hiện 2 dự án là xây dựng trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ và xây siêu thị sách tại thị xã Hưng Yên. Công ty mời nhà đầu tư chiến lược là Nhà Xuất bản Giáo dục tham gia. Ngày 22 tháng 7 năm 2008 UBND tỉnh quyết định thành lập trường THPT Ngô Quyền tại huyện Tiên Lữ, do Công ty là chủ đầu tư. Năm học 2008 – 2009 trường tuyển sinh được 5 lớp với số học sinh là 250 học sinh. Ngày 4 tháng 9 năm 2008 trường tổ chức khai giảng năm học mới, đến nay nhà trường hoạt động tốt, có hiệu quả.

- UBND tỉnh đã cấp cho trường THPT Ngô Quyền huyện Tiên Lữ lô đất 1,3 ha để xây dựng trường. Năm học 2008 – 2009 Công ty đầu tư xây dựng 18 phòng học.

- UBND tỉnh cấp cho Công ty hơn 3.000 m2 đất tại trung tâm thị xã xây siêu thị sách phục vụ nhân dân thị xã và các vùng phụ cận.

Từ khi trở thành Công ty con thứ 28 của NXBGD hoạt động của Công ty càng gắn bó hơn, làm tốt hơn công tác hậu cần cho ngành Giáo dục tỉnh, tạo ra sự chuyển biến về chất, đánh dấu thời kỳ phát triển mới của Công ty. Công ty có các đơn vị trực thuộc ngoài Hiệu sách nhân dân còn có trường THPT và siêu thị sách đảm bảo kinh doanh đa dạng và chiếm lĩnh thị phần bán lẻ trên thị trường.

Trải qua chặng đường trên 10 năm xây dựng và phát triển Công ty đã có sự phát triển vững chắc hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tỉnh và ngành giao, chính quyền Đoàn thể vững mạnh, cán bộ nhân viên yêu mến cơ quan và gắn bó với ngành.