Bộ SGK lớp 2

Tên tác giả: Nhiều tác giả

Giá bìa:

Giá bán:

NXB: Nhà xuất bản giáo dục

Số trang:

Tình trạng: Còn hàng

Bộ sách cho học sinh lớp 2
Bao gồm sách giáo khoa và sách bổ trợ

Chi tiết
Bộ sách đầy đủ cho học sinh lớp 2:
- Sách giáo khoa:
+ Tiếng việt 2 tập 1
+ Tiếng việt 2 tập 2
+ Tập viết 2 tập 1
+ Tập viết 2 tập 2
+ Toán 2
+ Tự nhiên xã hội 2
- Sách bổ trợ:
+ Vở bài tập tiếng việt 2 tập 1
+ Vở bài tập tiếng việt 2 tập 2
+ Vở bài tập toán 2 tập 1
+ Vở bài tập toán 2 tập 2
+ Vở bài tập tự nhiên và xã hội 2
+ Vở bài tập đạo đức 2
+ Vở tập vẽ 2
+ Tập bài hát 2